İş hijyeni (İş Sağlığı ve Güvenliği) Ölçümü

Gürültü Ölçümleri

 • İç Ortam Gürültü Ölçümleri
 • İç Ortam Gürültü Haritasının Hazırlanması
 • Gürültü Maruziyet Ölçümleri

Toz ve Aerosol Ölçümleri

 • Toplam Toz Ölçümleri ve Maruziyeti
 • Toz Haritasının Hazırlanması
 • Solunabilir Toz Ölçümleri ve Maruziyeti
 • Toplam Aerosol Maruziyet Ölçümleri
 • Solunabilir Aerosol Maruziyet Ölçümleri

Ağır Metal Ölçümleri

 • Ağır Metal Ortam Ölçümleri
 • Ağır Metal Maruziyet Ölçümleri

Aydınlatma Ölçümleri

 • İç ve Dış Aydınlatma Ortam Seviyeleri (Gece-Gündüz)

Termal Konfor Ölçümleri

 • Termal Konfor (WBGT) Ölçümü
 • Termal Konfor (PMV/PPD) Ölçümü

Titreşim Ölçümleri

 • Zemin Titreşimi
 • El-Kol Titreşim Maruziyeti
 • Tüm Vücut Titreşim Maruziyeti

Gaz Ölçümleri

 • Toksik Gaz Ölçümleri ve Maruziyeti
 • İnorganik Asit Ölçümleri ve Maruziyeti
 • VOC ve VOC Maruziyet Ölçümü
 • %LEL
 • Kaynak Gazları Ölçümleri

 

Lifsi Toz (Asbest-Lif Sayımı) Ölçümleri ve Maruziyeti

 

Silika Ölçümleri ve Analizleri

 

Elektromanyetik Alan Ölçümleri