Çevre Danışmanlığı

Erçev Çevre Danışmanlık konularında deneyimli ekibiyle “Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik” ve “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” ile diğer Çevre Mevzuatları kapsamında hizmetler sunarak Firmanıza çözüm ortağı olmaktadır.

Çevre Danışmanlığı Kapsamında ;

 • Çevre İzin Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi, Toplama Ayırma Belgesi
 • KOSGEB Destekleri ve Teşvikler
 • Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR)
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
 • Kapasite Raporlarının Alınması
 • Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgelerinin alınması
 • Beyanların ve Bildirimlerin yapılması
 • Çevre ve Mevzuat kapsamlarında ve İdari Para Cezaları hakkkında Eğitimlerin verilmesi
 • İç Tetkiklerin yapılması ve Yasal Uygunluk kapsamında değerlendirme
 • Geri Kazanım (Tehlikeli Atık, Tehlikesiz Atık, Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ,Atık Pil Ve Akümülatör,Ömrünü Tamamlamış Lastik, Ambalaj Atığı)
 • Endüstriyel Atık Yönetim Planları Hazırlanması
 • Çevre- Boyut analizi
 • Bağımsız Çevre Denetimleri
 • Çevre Eğitimleri
 • Beyan /Bildirimlerin Yapılması
 • Çevresel Acil Durum Tatbikatları
 • Çevre Projeleri Yatırım Danışmanlığı
 • Tam /Kısmi Zamanlı Çevre Görevlisi Görevlendirme
 • Sera Gazı izleme planı ve emisyon raporlarının hazırlanması