ÇED Raporu

Erçev gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar verilmeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları kapsayan ÇED Proje Dosyalarını hazırlar.

Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında;

  • ÇED Kapsam Dışı Yazısının Alınması
  • Proje Tanıtım Dosyasının hazırlanması (PTD) ve ÇED Gerekli Değildir Belgesinin alınması
  • ÇED Dosyasının hazırlanması ve ÇED Olumlu Belgesinin alınması
  • Maden atıkları atık yönetim planlarının hazırlanması
  • Fizibilite raporlarının hazırlanması