Hizmette KALİTEYİ önemsiyoruz.

HAKKIMIZDA

Son yıllarda çevre kirliliği dünyada olduğu gibi, ülkemizde de önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Kamuoyunun haklı duyarlılığı ve ülkemiz tarafından imzalanan birçok uluslararası sözleşme gereği çevre konusu ve sürdürülebilir kalkınma olgusu yükselen bir değer olmuştur. Bu gelişmelerin sonucu olarak, çevrenin korunması için ülkemizde kanunlar ve yönetmeliklerle yasal bir platform oluşturulmuştur. Çevre konusunda oluşturulan bu platform, Avrupa Birliği uyum süreci ile giderek hız kazanmış ve önemini günden güne arttırmıştır. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından giderek artan çevre sorunları ve AB uyum süreci doğrultusunda Kanun ve Yönetmelikler revize edilmek sureti ile günün şartlarına cevap verecek standartlara ulaştırılmaya çalışılmıştır. Bunun doğal bir sonucu olarak da, faaliyette bulunan işletmelerin çevre konusunda yapacağı yükümlülükler ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelerle ilgili idari para cezaları kapsamlaştırılmıştır.

Bununla birlikte, değişen teknoloji ve artan üretim kapasiteleri ile faaliyette bulunan işletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ki yükümlülükleri ilgili mevzuatlar doğrultusunda artmıştır.

Erçev Danışmanlık Çevre Mevzuatı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kapsamında işletmelerin yükümlülüklerini yerine getirmesi noktasında gerek danışmanlık gerekse ölçüm ve raporlama konularında faaliyet gösteren bir firmadır.

Bünyesinde bulundurduğu, Çevre Denetimi Yönetmeliği ve Çevre Kanununca alınması gereken izin ve lisanslar hakkında yönetmelik kapsamında, danışmanlık hizmeti vermekte olup, bakanlık tarafından ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ almış Erçev Danışmanlık titiz, kararlı, azimli ve sektörde öncü kuruluşlardan biri olma gayreti ile çalışmalarına devam etmektedir.

Vizyonumuz

Şiar edindiğimiz üç temamızın -“Sürpriz ve Duyarlılık,” “Güvence ve Güvenlik” ve “Rahatlık”- verdiği ilhamla değer yaratmamız ve küresel ısınmanın engellenmesi, kimyasal maddelerin kontrolü ve kaynakların verimli kullanımı konusunda gönülden kararlı olmamız sayesinde, iş süreçlerimizi ve hizmetlerimizi Dünya gezegeninin gereksinimleriyle daha da uyumlu hale getirmeyi amaçlıyoruz.

Misyonumuz

Kendimizi yüksek standartlarda tutarak, yenilikçi çözümlerimizi müşterilerimize sunmak ve onların küresel sorunlarla başa çıkabilmesi için çalışırız. Ekonomi, teknolojik gelişmeler ve toplumun çıkarlarını tam anlamıyla gözeten daha iyi bir dünya kurmak için yaşarız. Bu anlayışımızı müşterilerimizin çevre, güvenlik ve ilgili faaliyetlerindeki problemlerini çözmek için kullanırız.

Değerlerimiz

Amacımız, fırsatlar dünyasında çalışarak, mevcut ve gelecekteki sorunlara daha etkili, yenilikçi yaklaşımlar bulmak ve sürdürülebilir çözümler sunmaktır. Geniş bir platformda kişisel gelişim olanaklarımız ve hizmetlerimizi sunabildiğimiz organizasyon yapısına sahibiz. Bu gelişme ve ilerleme fırsatları bilgi desteği, sürekli eğitim, deneyim, yenilikçi düşünme ve yaratıcılık çözüme kavuşturmak için gerekli unsurlardır. İstenilen sonuca takım çalışması yapılabilen projelerde ulaşılabilir; bu da çalışanlar, müşteriler ve ortakların birlikte sarfettiği çaba ve işbirliği ile sağlanabilir

Erçev Çevre Yönetimi' nin Hizmet Kalitesini Yaşamaya Ne Dersiniz?