Atık Çamur ve Toprak Analizleri

 • Arıtma Çamuru Analizi
 • As (Arsenild Ba (Baryum) Cd (Kadminyum)
 • Cr Toplam (Krom Toplam)
 • Cu (Bakır)
 • Hg (Ova)
 • (Molibden)
 • Ni I 14/Ikt
 • Pb (Kurşun) Sb ( Antimon) Se (Selenyum) Zn (Çinko) Klor&Flonit
 • Sülfat
 • DOC I(Szünmüş Organik Karbon)
 • TDS (Toplam Çözünen Katı)
 • Fenol Indeks,
 • Proses Atıkları Analizi
 • Toprak Analizleri
 • TOC (Toprak Organik Karbon)
 • BTEX (Screen, Toluen, etilberuen ve Xylenes) PCBs
 • Mineral Yağ
 • 1.01 (Kudınra Kaybı)
 • AOK, TOX, TPH