Emisyon & İmisyon Ölçümleri

Laboratuvarımız ; emisyon ölçümlerini ulusal ve uluslararası metotlara uygun şekilde, konusunda deneyimli ve uzman personel ile modern ölçüm cihazları ve ekipmanları kullanarak gerçekleştirmekte olup hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet vermektedir.

 

 • Emisyon (Baca Gazı) ve İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümleri
 • Hava Kalitesi Dağılım Modelleme Çalışmaları
 • Sürekli Emisyon (KGS2 ve YGT Testleri) Ölçümleri
 • SEÖS Fizibilite Raporunun Hazırlanması
 • Sera Gazı Emisyonunun Planlarının Oluşturulması
 • Numune Alma Hizmetleri
 • Su, Atıksu, Deniz Suyu ve Yüzeysel Su Analizleri
 • Atık Çamur ve Toprak Analizleri
 • Atık Analizleri
 • Atık Yağ Analizleri
 • Çevresel Ekipman Gürültüsü Ölçümleri
 • Akustik Ölçümleri ve Haritalanması
 • Titreşim Ölçümleri
 • Biyogaz Ölçüm ve Analizleri, Tesis Fizibilitesi
 • Enerji Verimliliği Ölçümleri
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği (İş Hijyeni ) Ölçümleri
 • İç Ortam Gürültü Ölçümleri ve Haritalama
 • İç Ortam Toz Ölçümleri ve Haritalam
 • Aydınlatma Ölçümleri (Işık Şiddeti)
 • Termal Konfor Ölçümleri
 • Kişisel Maruziyet Ölçümleri
 • Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Gaz Ölçümleri
 • Toz (PM 10, PM 2,5) ölçümleri U<Uctı Organik Ölçümleri
 • Çoken Toz Ölçümleri
 • Tozda Ağır Metal Ölçümleri Pasif Ornekleyıciler ile ölçümleri CÖlçümler